Horoskop Majów

Ze wszystkich ludów środkowoamerykańskich, Majowie są narodem najbardziej tajemniczym. Na przestrzeni piętnastu wieków rozwijali swoją kulturę w niedostępnych i nie zamieszkanych rejonach. Możliwość odtworzenia w pełni historii Majów spłonęła razem z manuskryptami. U Majów, na każdym kroku spotyka się fascynację czasem i astronomią. Głównie zajmowali się tym kapłani. Czas, był ważnym elementem w kosmologii Majów. Wierzyli oni, że czas nie ma początku, ani końca. Jego okresy uważano za bóstwa i stawiano im posągi. Każdy z miesięcy, był pod władzą innego bóstwa oraz przypisywanego mu minerału. Horoskop Majów Wybierz miesiąc swoich…

Czytaj więcej

Turkus

Turkus był amuletem pomocnym w sprawach miłosnych, chronił od śmierci w falach rzek i jezior, zapewniał zyski ludziom mającym zajęcia związane z wodą: żeglarzom, rybakom, przewoźnikom. Ludzie urodzeni w okresie Turkusu mieli odznaczać się bardzo dobrym i zgodnym charakterem. Prawi, sprawiedliwi, życzliwi dla innych, uczynni. W swoim sposobie życia tak mężczyźni, jak i kobiety mają wiele cech sympatycznych: są uprzejmi, dyskretni, nie lubią dominować nad innymi, zachowują się z naturalnym wdziękiem i prostotą. W sprawach uczuciowych Turkusom przypisywano wiele subtelności i delikatności, lecz rzadko kiedy ludzie ci obdarzeni byli gorętszym…

Czytaj więcej

Onyks

Onyks, ciemnobrązowy, prawie czarny kamień półszlachetny, symbol ziemi uprawianej przez rolników. Kapłani Majów twierdzili, że ludziom przychodzącym na świat w tym miesiącu los sprzyja niezmiernie rzadko. Częściej niż inni borykają się z przeciwnościami i trudnościami. Nie mają oni zbyt silnych charakterów, nie odznaczają się energią, ani zdecydowaniem. Często zmieniają cele życiowe, zainteresowania, poglądy. Nie są wytrwali ani pracowici, życie ich w dużej mierze zależy od okoliczności, a nieraz od innych ludzi. Onyksy częściej niż inni padają ofiarą tyranii, swych bliskich: czasem mają nazbyt władczych rodziców, czasem współmałżonków o zbyt silnej…

Czytaj więcej

Diament

Ludziom Diamentom przypisywano wiele, na pozór sprzecznych ze sobą cech charakteru. Zdarzają się wśród ludzi Diamentów jednostki odznaczające się żelazną wolą, wielką energią i niestrudzoną pracowitością, którzy osiągają cele po latach. Często są to ludzie uparci, lecz rozpraszający swe siły na podejmowanie zbyt wielu zadań jednocześnie, wciąż coś zmieniający, niekoniecznie na lepsze w swoim życiu. Ludzi tych cechuje też przekora, skłonność do sprzeczek i utarczek słownych. Często bywają złośliwi, nie przebierają w słowach, lubią ośmieszać i wykpiwać poglądy innych. Nie lubią zabiegać o popularność towarzyską. Życiowa dyplomacja, subtelność i takt…

Czytaj więcej

Rubin

Rubin, przez jubilerów i kupców tamtych czasów ceniony był tak wysoko jak diament. Ludzie Rubiny są twardego charakteru, zdecydowani, despotyczni, konsekwentnie dążący do osiągnięcia własnych celów. Niektórzy z Rubinów kochają władzę i zdolni są dla jej zdobycia nie cofnąć się przed niczym. Są niezmordowani w pracy, dążąc do osiągnięcia lepszej pozycji życiowej. Mają wrodzoną zdolność do wykorzystywania wszelkich okazji. Rubiny mają w sobie wiele zimnej krwi i opanowania, potrafią nawet w trudnych sytuacjach nie tracić głowy, są energiczni i ekspansywni. Mężczyźni, jak i kobiety lubią w swoim otoczeniu wysuwać się…

Czytaj więcej

Szafir

Kapłani Majów ludziom urodzonym w tym miesiącu stawiali pomyślne prognozy, zarówno co do ich charakterów, jak i przyszłych losów. Są oni roztropni, rozważni, posiadają wiele rozsądku i wrodzonej mądrości. Ludzie Szafiry idą przez życie prostymi drogami, otacza ich szacunek rodziny i przyjaciół. Są pracowici i wytrwali, wiele też w różnych dziedzinach osiągają. Szafir zawsze liczy się z interesem innych ludzi, nie zdobywa niczego za wszelką cenę. W przyjaźni Szafiry są wierne i oddane, odznaczają się też dużą stałością przywiązań. Od przyjaciół i wszystkich ludzi sobie bliskich wymagają niemało, jeśli chodzi…

Czytaj więcej