Agat

Kapłani Majów twierdzili, że ludzie przychodzący na świat w tym okresie odznaczają się największą rozmaitością charakterów spośród urodzonych we wszystkich miesiącach roku Majów. Są wśród nich poważni, solidni i pracowici, ale też wielu ludzi lekkomyślnych, zmiennych, a nawet niegodnych zaufania, nie dbających o swą opinię i dobre imię. Mają wielu znajomych, lecz mało prawdziwych przyjaciół. Uczuciowość większości Agatów nie jest zbyt silna, są oni na ogół za bardzo zaabsorbowani własną osobą. Agaty wybierają partnerów, którzy mogą czymś imponować nie tylko im samym, ale i otoczeniu. Często zmieniają obiekty zainteresowań, a…

Czytaj więcej

Chalcedon

W wierzeniach plemion Majów chalcedony były amuletami chroniącymi od ukąszeń jadowitych wężów i owadów. Jako talizmany nosili je kapłani zajmujący się leczeniem, zielarze i znachorzy. W tym okresie rodzi się najwięcej przyszłych uczonych, kapłanów i kapłanek. Ludzie, chalcedony są inteligentni, o lotnym umyśle, czasem nieco rozproszeni w swych zainteresowaniach. Zbyt wiele rzeczy naraz ich interesuje, wszystko chcieliby objąć myślą i zgłębić. W młodości Chalcedony lubią szukać sobie duchowych mistrzów i takie osoby są im najbliższe. W latach dojrzałych często sami odgrywają taką rolę wobec innych. Chalcedony bywają ambitne, ale rzadko…

Czytaj więcej

Selenit

Ludzie urodzeni w tym miesiącu obdarzeni są przez boginię księżyca wielką uczuciowością, łagodnością i miękkim, a nawet wręcz słabym charakterem. Selenity to ludzie spokojni pozbawieni większej energii życiowej, często nieśmiali i cisi. Wielu z nich odznacza się dużą delikatnością, wysoko cenią dobre maniery, takt i grzeczność. Selenity mają dobrą pamięć i dar wymowy, używają oryginalnych porównań i przenośni. Nie znoszą wszystkiego co szorstkie, głośne i trywialne, razi ich zbyt swobodny sposób bycia, męczy cudza hałaśliwość, budzi obawę przebojowość i ekspansja innych ludzi. Selenity dość łatwo urazić i zrazić do siebie,…

Czytaj więcej

Szmaragd

Ludziom urodzonym w okresie Szmaragdu księgi Majów przypisywały więcej zalet niż wad, aczkolwiek życie ich, szczególnie w młodości, miało być trudne i burzliwe. Wiele Szmaragdów na skutek niepomyślnych okoliczności losowych czy rodzinnych wcześnie jest zmuszonych do radzenia sobie w życiu, a fakt ten czyni ich nad wiek dojrzałymi i odpowiedzialnymi. Zdarza się też nierzadko, że dobra wola i uczciwość Szmaragdów jest wykorzystywana przez osoby pozbawione skrupułów. Szmaragdy mają wiele energii i są pracowite. Ich chęć spieszenia z pomocą sprawia, że obiecują zbyt wiele, czego nie mogą spełnić pomimo najszczerszych chęci…

Czytaj więcej

Topaz

Urodzeni w tym miesiącu są wesołego usposobienia, pełni życzliwości dla otoczenia, przyjaźni i serdeczni. Topazy bywają czasem porywcze, ale gniew ich szybko mija. Ludzie ci są hojni, aż do rozrzutności, lubią ładne ubiory, wystawne dania, wygody w życiu codziennym. Urodzeni w okresie Topazu są próżni, lubią komplementy i pochlebstwa. Topazy mają duże ambicje: chcieliby coś znaczyć wśród ludzi, osiągnąć jakieś eksponowane stanowisko, należeć do wyższej sfery społecznej niż ta, z której wyszli. Często udaje im się te zamiary urzeczywistnić, chociaż w swych działaniach nigdy nie uciekają się do metod bezwzględnych,…

Czytaj więcej

Jadeit

Jadeitowi przypisywano cudowne właściwości magiczne, był najmocniejszym z amuletów, zapewniającym posiadaczowi szczęście we wszystkich przedsięwzięciach. Wielu Jadeitów przez całe życie ma przysłowiowy łut szczęścia, dzięki którym wychodzą cało z różnych przykrych opresji. W sprawach finansowych szczęście im sprzyja, potrafią dobrze liczyć i kalkulować. W poglądach na życie Jadeity są umiarkowanymi optymistami, wierzą w swój łut szczęścia i opiekę losu. Jadeity lubią mieć powodzenie u płci przeciwnej: mężczyźni traktują partnerki z galanterią, kobiety są przymilne i kokieteryjne. Jako towarzyszy życia wybierają sobie zwykle osoby obiektywnie coś warte w sensie pozycji społecznej…

Czytaj więcej