Czterdzieści cztery

Jeśli po zsumowaniu cyfr daty urodzenia otrzymałeś liczbę 44, to Twoją Liczbą Urodzenia jest Czterdzieści Cztery. Przeczytaj także opis charakteru dla Ósemek, bo powołanie Czterdziestki Czwórki zrealizujesz rozwijając pozytywne cechy charakteru Ósemki.

Czterdziestki Czwórki to osoby o nieprzeciętnych zdolnościach. Są dobrymi organizatorami i posiadają umiejętność kierowania ludźmi. Są wyjątkowo inteligentne i pomysłowe. Dzięki tym cechom potrafią znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdą. Odważnie stawiają czoła wszelkim trudnościom. Swoim zapałem i energią zarażają innych ludzi.

Czterdziestki Czwórki są pracowite, systematyczne i wytrwałe. Jeśli w młodości ułożą sobie określony plan działania, będą go konsekwentnie realizować przez całe życie. Dzięki konsekwencji osiągają dużo zarówno w sprawach materialnych, jak i duchowych.

Czterdziestki Czwórki mają poczucie życiowej misji do wypełnienia. Często poświęcają się dla innych i działają w imieniu słabszych czy skrzywdzonych. Pomagają innym, niekoniecznie bliskim sobie osobom. Angażują się w działania społeczne i charytatywne, są aktywnymi członkami wszelkiego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń. Nieformalnie pomagają też swoim przyjaciołom i znajomym.

Ludzie im ufają i chętnie oddają swoje sprawy w ich ręce. Czterdziestki Czwórki potrafią zaprowadzić porządek i dyscyplinę. Postępują ostrożnie i rozważnie zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Nie boją się skomplikowanych spraw czy relacji, ponieważ wierzą, że sobie poradzą i mogą sprostać trudnościom. W miłości są uczciwi i oddani. Można im zaufać i liczyć, że odwzajemnią każde uczucie.

Jeśli jednak Czterdziestki Czwórki zbyt uwierzą w swoje siły i staną się zarozumiałe, to ich charakter zmieni się diametralnie. Upojone sukcesami, potęgą władzy i powodzeniem, staną się zapatrzonymi w siebie egoistami. Mogą wtedy wykorzystywać swoje niezwykłe talenty aby zdobyć rzeczy przyziemne, takie jak pieniądze czy własne korzyści, co w końcu doprowadzi je do poczucia wewnętrznej pustki i klęski.

Powiązane