Diament

Ludziom Diamentom przypisywano wiele, na pozór sprzecznych ze sobą cech charakteru. Zdarzają się wśród ludzi Diamentów jednostki odznaczające się żelazną wolą, wielką energią i niestrudzoną pracowitością, którzy osiągają cele po latach. Często są to ludzie uparci, lecz rozpraszający swe siły na podejmowanie zbyt wielu zadań jednocześnie, wciąż coś zmieniający, niekoniecznie na lepsze w swoim życiu. Ludzi tych cechuje też przekora, skłonność do sprzeczek i utarczek słownych. Często bywają złośliwi, nie przebierają w słowach, lubią ośmieszać i wykpiwać poglądy innych. Nie lubią zabiegać o popularność towarzyską. Życiowa dyplomacja, subtelność i takt we współżyciu z innymi ludźmi, to cechy im obce. Wielu spośród Diamentów obdarzonych jest przez naturę witalnością, wytrzymałością fizyczną. Kobiety Diamenty są urodziwe, ale rzadko kiedy uwodzicielskie i kokieteryjne. Nie mają zamiłowania do strojów, kosmetyków, nie przywiązują, szczególnej wagi do ładnych przedmiotów. W małżeństwie lubią rządzić, są uparte i trudno je przekonać. Jako matki są obowiązkowe i w razie potrzeby pełne poświęcenia. Mężczyźni i kobiety Diamenty nie mają szczęścia w miłości. Nawet jeśli darzą kogoś prawdziwym i szczerym uczuciem, nie potrafią przytłumić dla niego swych wad. Diamenty rzadko kiedy bywają sentymentalne, stąd też nawet klęski uczuciowe nie są dla nich prawdziwie bolesne. Diamenty płci obojga odznaczają się bystrością i inteligencją, wiedzę przyswajają sobie dość łatwo, chociaż z trudem uczą się tego, co ich nie interesuje naprawdę. Dobrze radzą sobie w profesjach związanych z budownictwem, czasem wybierają zawód lekarza. Nie bardzo nadają się do zajęć związanych z nauczaniem, handlem i religią.

Powiązane