Horoskop Chiński

Kalendarz chiński tak opracowano, że składa się on z 12 miesięcy liczących po 29 i pół dnia każdy. Co trzy lata dodawany jest miesiąc przestępny dla wyrównania powstałej luki w stosunku do określonych cykli natury.
Stara legenda buddyjska głosi, że Budda nadał ludziom cechy zwierząt i poszczególne lata kalendarzowe noszą ich nazwy. Każdemu ze zwierząt tego gwiazdozbioru przypisano inny żywioł: Oto Symbole Niebieskiego Zwierzyńca:

Chiński Zodiak składa się z dwunastoletniego cyklu, którego każdy rok nazwany jest imieniem innego zwierzęcia.

Symbole Niebieskiego Zwierzyńca i poszczególne lata:

Szczur: 1900;1912;1924;1936;1948;1960;1972;1984;1996
Bawół: 1901; 1913; 1925; 1937; 1949; 1961; 1973; 1985; 1997
Tygrys: 1902;1914;1926;1938;1950;1962;1974;1986;1998
Kot: 1903;1915;1927;1939;1951;1963;1975;1987;1999
Smok: 1904;1916;1928;1940;1952;1964;1976;1988;2000
Wąż: 1905;1917;1929;1941;1953;1965;1977;1989;2001
Koń: 1906;1918;1930;1942;1954;1966;1978;1990;2002
Koza: 1907;1919;1931;1943;1955;1967;1979;1991;2003
Małpa: 1908;1920;1932;1944;1956;1968;1980;1992;2004
Kogut: 1909;1921;1933;1945;1957;1969;1981;1993;2005
Pies: 1910;1922;1934;1946;1958;1970;1982;1994;2006
Świnia: 1911;1923;1935;1947;1959;1971;1983;1995;2007

Niebieski zwierzyniec
Gwiazdozbiór Dalekiego Wschodu
Stara legenda buddyjska głosi, że Budda nadał ludziom cechy zwierząt i poszczególne lata kalendarzowe noszą ich nazwy.

Każdemu ze zwierząt Gwiazdozbioru Dalekiego Wschodu przypisano inny żywioł.
żywioł wody – Wieprz, Szczur, Bawół
żywioł drzewa – Tygrys, Kot (Królik), Smok
żywioł ognia – Wąż, Koń, Koza
żywioł metalu – Małpa, Kogut, Pies

Powiązane