Jabłoń

Miłość – inteligencja, dowcip, zdolność do analizowania i dedukowania – skłonność do refleksji.

Jabłoń – drzewo o pięknym wyglądzie, szczególnie w okresie kwitnienia i owocowania. Dla Celtów była najważniejszym drzewem, ponieważ pełniła funkcję drzewa życia. Jabłoń była również symbolem miłości.
Ludzie urodzeni w tym okresie są uczuciowi, ale też skłonni do flirtu. Brak im wyrachowania. Często roztargnieni żyją dniem dzisiejszym. Są inteligentni. Posiadają zdolności naukowe.

Dzięki swojej życzliwości i tolerancji mają zdolność do wygładzania skrajności i wysuwania na pierwszy plan tego, co jest niezbędne i powszechne. Ich postawa jest otwarta na świat, jest intuicyjna i optymistyczna. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa i ciepła oraz końca wszystkiego, co widzą w miłości.

Jej największym życiowym problemem jest brak prawdziwych przyjaciół.

Przez całe swoje życie uczuciowa, zakochana (szczęśliwie i nie), gotowa do flirtów i przygód. Jeśli znajdzie zadowolenie w małżeństwie rezygnuje z odskoków, ale tylko na tak zwany rozum, bowiem chce kochać i chce być kochaną. Mimo tej romansowej natury jest w zasadzie wiernym i bardzo czułym partnerem. Życie ma ruchliwe, ciekawe, nigdy spokojne i nudne.

Powiązane