Kaczeniec

Kaczeniec – przyjazny dla ludzi i tolerancyjny. Znosi drobne złośliwości i niewielkie świństewka. Na małą ironię i drobne nieuczciwości odpowie uśmiechem, ale wyrazi swoje uczucie rozczarowania takim postępowaniem. Lecz wszystko do czasu. Nerwowo i zdecydowanie zareaguje gdy ktoś pozwoli sobie na więcej lub częściej.

Lepiej schodzić mu z drogi. Swoje przekonania i poglądy wyrabia sobie po dokładnej analizie wszystkich za i przeciw oraz wysłuchaniu opinii innych. W przypadku nabrania pewności i słuszności własnej oceny nikt i nic nie jest w stanie nakłonić go zmiany zdania. Mają bardzo dobrą intuicję i jej powinni słuchać. To dobrzy partnerzy życiowi, dbający o swoje ogniska domowe i dobrzy przyjaciele, na których można zawsze polegać.

Powiązane