Karneol

Ludziom, urodzonym w tym miesiącu przypisywano wiele pozytywnych cech. Odznaczają się pogodnym usposobieniem, zdrowym rozsądkiem, pewną dozą potrzebnego w życiu realizmu. Mają dobry gust, wysoko cenią sobie rzeczy ładne. Karneole mają wiele wrodzonej mądrości, która pozwala im omijać bezpiecznie życiowe rafy. W stosunkach z innymi ludźmi osoby te są bezpośrednie i otwarte, chociaż nie lubią spoufalać się. Cieszy ich poczucie własnego autorytetu i szacunku, jaki ich osoba budzi w kręgu współpracowników czy znajomych. Rzadko kiedy, ludzie ci dążą do zdobycia majątku czy władzy. Studiują najrozmaitsze dziedziny, doskonalą świadomie swoje charaktery, czasem oddają się sprawom mistycznym. Karneole cechuje pewna nadmierna porywczość w działaniu; podejmują wówczas zbyt pochopne decyzje składają obietnice, jakich nie mogą spełnić. Karneole nie lubią słuchać cudzych rad. Kobiety Karneole lubią być ośrodkiem zainteresowania otoczenia i potrafią wiele zrobić, aby osiągnąć dobrą pozycje, towarzyską. Prawie zawsze odznaczają się pewnością siebie, a nierzadko występuje u nich pewna chełpliwość. Pani Karneol interesuje się wieloma sprawami, z różnych dziedzin, Jest zawsze o wszystkim dobrze poinformowana, lubi wydawać autorytatywne sądy. Panie Karneole uprawiają czasem efektowne hobby, nieraz związane ze sztuką. Jako żony kobiety Karneole potrafią wiele poświęcić dla kariery męża i bardzo przeżywają sytuacje, gdy ich partnerowi nie wiedzie się. Swoje dzieci chciałyby również widzieć na eksponowanych miejscach; można by twierdzić, że ambicje tych pań wobec potomstwa nie mają granic. W dzieciństwie Karneole nie sprawiają rodzicom nadmiernych kłopotów, są bystre, pilne w nauce, inteligentne.

Powiązane