Karta As Buław

AS BUŁAW – ZNACZENIE KARTY: 21 marzec do 30 marca

Kreacja, zdolności twórcze, pomysłowość, przedsiębiorczość, dynamizm sytuacji, zdecydowanie w działaniu, zamiar i jego realizacja, powodzenie w przedsięwzięciu, sukces, prokreacja, zdrowie, witalność, początek.

KARTA ODWRÓCONA:
Załamanie, utrata energii, zniechęcenie, lenistwo, zły początek przedsiębiorstwa, choroba, poważna przeszkoda w działaniu.

Powiązane