Karta As Denarów

AS DENARÓW – ZNACZENIE KARTY: 23 grudzień do 01 stycznia

Złoto, bogactwo materialne i duchowe, spełnienie, jedność, obfitość, zrozumienie, perfekcja, oświecenie, stan idealny, centrum świata, wszelkie powodzenie.

KARTA ODWRÓCONA:
Strata pieniędzy, bogactwo nie dające szczęścia, przesyt, trwonienie majątku, wewnętrzna pustka mimo posiadania warunków rozwoju.

Powiązane