Karta As Mieczy

AS MIECZY – ZNACZENIE KARTY: 24 wrzesień do 03 października

Zwycięstwo, triumf, myśl, natchnienie, inicjatywa, energia, przenikliwość, intelekt, wysoki poziom inteligencji, prawda, mądrość, szlachetność uczuć, odwaga, mistrzostwo, aktywność

KARTA ODWRÓCONA :
Przegrana, walka, błąd w myśleniu, utrata energii, nieudana inicjatywa, niewystarczające rozważenie sprawy, gwałtowność w działaniu, fiasko

Powiązane