Karta Cesarz

Karta przedstawia starszego, brodatego mężczyznę siedzącego na tronie, w koronie i złotym łańcuchu na szyi, trzymającego berło i jabłko. Podobnie jak na karcie Cesarzowej, widoczna jest tarcza z orłem.

Inne nazwy – Król, Ozyrys, Pan Prawa, Władca Wszechmocny
Litera alfabetu hebrajskiego – He
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Baran
Miesiąc lub dzień tygodnia – Czwartek

Znaczenie karty – Ojcostwo, władza, dominacja, zdecydowanie, opieka, prawość, troska o innych, odwaga, zdecydowanie, tworzenie, inicjatywa, ojciec, mąż, mężczyzna, siła, autorytet, przymierze, zwycięstwo, wytrwałość, osiągnięcie celu, mądrość, dobra rada.

Karta odwrócona – Despotyzm, tyrania, agresja, upór, impulsywność, egoizm, brak autorytetu, utrata władzy, nieefektywne działanie, chaotyczność, łamanie prawa.

Typ osoby w położeniu prostym – Ojciec, mąż, władca, osoba o dużym autorytecie i silnej woli, mężczyzna cieszący się prestiżem społecznym.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Mężczyzna, który chce dominować, posiadać władzę za wszelką cenę, tyran, despota.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – Związane z głową, mózg, oczy: bóle, urazy.

Oznaczenia miejsc – Miejsca stare i zabytkowe, ale nadal solidne, najstarsza część miasta, ratusz, forteca, zamek.

Powiązane