Karta Czwórka Denarów

CZWÓRKA DENARÓW – ZNACZENIE KARTY: 22 styczeń do 31 stycznia

Skąpstwo, sknera, lichwiarz, zakopane talenty, chciwość, materializm, obsesyjny strach przed utratą pieniędzy.

KARTA ODWRÓCONA:
Rozrzutność, niegospodarność, zmarnotrawione pieniądze, nieumiejętność obracania pieniędzmi, przegrana na giełdzie.

Powiązane