Karta Dziesiątka Denarów

DZIESIĄTKA DENARÓW – ZNACZENIE KARTY: Przejście

Szczęśliwa rodzina, odkrycie uniwersalizmu zjawisk na wszystkich poziomach, osiągnięcie wewnętrznej harmonii, mądrość życiowa, dobrobyt, doskonałość, oświecenie, wewnętrzny spokój, poczucie jedności wszechświata.

KARTA ODWRÓCONA:
Brak rodziny lub więzi rodzinnych, poczucie samotności, zagubienie, niemożność zrozumienia prawdy, niepełne życie, poszukiwanie sensu istnienia, niezauważenie czegoś, co jest tuż obok, a czego szukamy całe życie, nieposzanowanie tradycji, brak zrozumienia.

Powiązane