Karta Dziewiątka Denarów

DZIEWIĄTKA DENARÓW – ZNACZENIE KARTY: 13 marzec do 21 marca

Kosmiczna harmonia, wyższe poziomy bytu, realizacja wzniosłych idei, życie w zgodzie z naturą, wegetarianizm, spełnienie, bezpieczeństwo, umiłowanie przyrody, wdzięk, ukojenie.

KARTA ODWRÓCONA:
Niskie pobudki kierujące człowiekiem, nieposzanowanie przyrody, brak miłości dla drugiego człowieka, dysharmonia, rytm życia niezgodny z rytmem świata, brak szacunku dla własnego zdrowia, agresja, niszczenie świata.

Powiązane