Karta Dziewiątka Kielichów

DZIEWIĄTKA KIELICHÓW – ZNACZENIE KARTY: 13 wrzesień do 22 września

Zachowana hierarchia wartości, dobrobyt, harmonia, stabilizacja życiowa, dobre samopoczucie, gromadzenie dóbr, stałość w uczuciach, tradycjonalizm, konserwatyzm, niechęć do dokonywania zmian, dobre zdrowie, życie rodzinne.

KARTA ODWRÓCONA:
Zmiana, która wytrąciła z równowagi, strata czegoś, kradzież mienia, brak wyobraźni, niepokój spowodowany wydarzeniami, których nie potrafimy zrozumieć, nieoczekiwane, przewartościowanie spraw w naszym życiu, zmiana istniejącego dotąd porządku, trudności w przystosowaniu się do zaistniałej sytuacji, utrata pewności siebie.

Powiązane