Karta Dziewiątka Mieczy

DZIEWIĄTKA MIECZY – ZNACZENIE KARTY: 13 grudzień do 22 grudnia

Myślenie, duże zdolności intelektualne, informacje, argumenty, konwersacja, nowości techniczne, postęp naukowy, dedukcja.

KARTA ODWRÓCONA:
Rozpad, niechęć do nauki, małomówność, klęska, wstyd, płacz, bezsenność, nieuleczalne choroby, amnezja.

Powiązane