Karta Głupiec

Karta przedstawia wędrującego mężczyznę w kolorowym stroju, często w błazeńskiej czapce. Głupiec podpiera się kijem, niesie też przy sobie worek. Zdarza się, że na karcie widoczny jest też pies, gryzący postać. Zazwyczaj Głupiec jest ukazywany w momencie stawiania kroku nad przepaścią.

Inne nazwy – Opętany, Wędrowiec, Włóczęga, Bezimienny
Litera alfabetu hebrajskiego – Alef
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Powietrze
Miesiąc lub dzień tygodnia –

Znaczenie karty – Początek, przygoda, lekkomyślność, niefrasobliwość, głupota, frywolność, ekstrawagancja, niezważanie na obowiązujące normy, ciekawość świata, niewinność, niewiedza, otwartość na wpływy, irracjonalność, entuzjazm, czyhające niebezpieczeństwa, obmowa, plotki.

Karta odwrócona – Błąd, niezdecydowanie, nieostrożność, nieuzasadniona wiara we własne możliwości, która może doprowadzić do klęski, chimeryczność, egocentryzm, zła rada, nieodpowiedzialność.

Typ osoby w położeniu prostym – Ekstrawagancki młody człowiek, który ceni przede wszystkim niezależność, nie wchodzi w żadne układy, dziecko, które uczy się na własnych błędach.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Oszust, hochsztapler, ktoś, kto chce wykorzystać naszą niewinność czy ufność.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – W sąsiedztwie innych Wielkich Arkanów, sugeruje ukryte problemy w sferze wskazanej przez nie, drobne urazy mechaniczne np.: zwichnięcia.

Oznaczenia miejsc – Pobyt w nowych miejscach, podróż autostopem, impreza o beztroskim charakterze, bez konkretnego powodu, często w plenerze.

Powiązane