Karta Król Buław

KRÓL BUŁAW – ZNACZENIE KARTY: Określa pierwszy miesiąc albo aktywny miesiąc pory roku.

Typ choleryka
Przedsiębiorcza, zdecydowana osoba, szef, mężczyzna na stanowisku, kochanek, temperament, seksualizm, zdrowie, witalność, prokreacja, przywódca, dominacja, władza, dobry władca troszczących się o poddanych, zrozumienie, mąż, ojciec, poszanowanie dla norm etycznych i moralnych, humanitaryzm.
Najczęstsze zawody: polityk, przedsiębiorca, biznesmen, sędzia, policjant, żołnierz, przywódca, lider, organizator, szef sztabu wyborczego, podróżnik, oficer marynarki.

KARTA ODWRÓCONA:
Prostactwo, zadziorność, tyran, szef narzucający swą wolę podwładnym bez liczenia się z ich zdaniem, bezwzględność, dążenie do sukcesu bez przebierania w środkach, skłonność do rozpusty, gwałt, głupota, brak norm moralnych i etycznych w postępowaniu.

Powiązane