Karta Król Mieczy

KRÓL MIECZY – ZNACZENIE KARTY: Określa pierwszy miesiąc albo aktywny miesiąc pory roku.

Typ sangwinika
Władza, polityka, przywództwo, prawo, sprawiedliwość, siła autorytet, osoba czuwająca nad zachowaniem porządku, przestrzeganie zasad moralnych, sąd, prawnik, osoba na znaczącym stanowisku.
Najczęstsze zawody: matematyk, prawnik, pisarz, plastyk, naukowiec, badacz, fizyk, wykładowca, elektronik, prezes, menedżer, konsultant, minister, prezydent, gwiazda filmowa.

KARTA ODWRÓCONA:
Tyran, dyktator, ktoś nie mający autorytetu, lecz narzucający innym swoja wolę, przestępca, brak zahamowań moralnych i etycznych.

Powiązane