Karta Królowa Kielichów

KRÓLOWA KIELICHÓW – ZNACZENIE KARTY: Określa drugi miesiąc albo pasywny miesiąc roku.

Kobieta wrażliwa, artystyczna dusza, marzycielstwo, romantyzm, czułość, wzruszenie, piękno, zdolności artystyczne, matczyność, delikatność, uczuciowa dziewczyna, oryginalna i fascynująca osobowość, tolerancja, wyrozumiałość, zrozumienie.
Najczęstsze zawody: akuszerka, lekarz – położnik, reżyser, malarz, poeta, hotelarz, przedszkolanka, opiekunka w żłobku, producent żywności, pracownik domu opieki, pracownik socjalny, wychowawca w sierocińcu.

KARTA ODWRÓCONA:
Lekkoduch, osoba nieodpowiedzialna, skupiona na sobie, kokietka, mitomanka, perwersja, zboczenie, skłonność do przesady.

DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE: Żołądek, górna część układu pokarmowego.

Powiązane