Karta Sąd Ostateczny

Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł.

Inne nazwy – Sąd, Anioł, Duch pierwotnego Ognia
Litera alfabetu hebrajskiego – Szin
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Ogień
Miesiąc lub dzień tygodnia – Sobota

Znaczenie karty – Wezwanie, nadzieja na lepsze życie, osoba duchowna, uduchowienie, miłosierdzie, przebaczenie, niezwykła przemiana, ingerencja sił wyższych, nowina, ważna wiadomość, przebudzenie, wyrwanie z marazmu, powołanie, przesłanie, opieka, przypomnienie, dowód pamięci, rozważanie własnych dokonań, ocena, poddanie się osądowi, wyzwolenie.

Karta odwrócona – Strach, lęk przed oceną, sytuacja, która nas przeraża, niewiara, brak pierwiastka duchowego, ateista, brak nadziei, brak wiadomości na przyszłość, strach przed przyznaniem się do winy.

Typ osoby w położeniu prostym – Idealista wcielający w czyn swoje idee, ktoś mocno wierzący w to, co robi, ktoś, kto osiągnął szczyt rozwoju duchowego.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Szaleniec, nawiedzony, fanatyk, osoba narzucająca siłą swoje poglądy i przekonania.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – Związane z kośćcem, nerwami, wątrobą lub trzustką.

Oznaczenia miejsc – Pustynia, klasztory różnych wyznań, ulice i place wielkich miast, miejsca, do których tęsknimy, miejsca z naszego dzieciństwa.

Powiązane