Karta Siódemka Buław

SIÓDEMKA BUŁAW – ZNACZENIE KARTY: 20 maj do 29 maja

Wzrost, wspinanie się po szczeblach duchowego rozwoju, wysiłek fizyczny, pragnienie osiągnięcia sukcesu, przezwyciężanie przeszkód, stawianie czoła wyzwaniu, korzyść wynikająca z dobrze obmyślanego planu działania.

KARTA ODWRÓCONA:
Spadek aktywności, uwstecznienie, zahamowanie wzrostu, opieszałość, niepewność w działaniu, straty spowodowane wahaniem, dręczące wątpliwości.

Powiązane