Karta Świat

Na karcie widoczna jest tańcząca postać, często naga. Zazwyczaj jest otoczona wieńcem, za którym znajdują się inne postaci (często symbole Ewangelistów: anioł, orzeł, lew i wół; porównaj z Maiestas Domini). Czasem centralna postać podtrzymuje planetę Ziemię.

Inne nazwy – Uniwersum, Zbawca, Tańczący Bóg
Litera alfabetu hebrajskiego – Taw
Znak astrologiczny lub hermetyczny – Saturn
Miesiąc lub dzień tygodnia – Niedziela

Znaczenie karty – Stan doskonały, szczęście, miłość, powodzenie, bogactwo, zdrowie, tworzenie nowego, artyzm, kreacja, spełnienie marzeń, cud, taniec, radość, zabawa, olśnienie, wyzwolenie, swoboda, nagłe zrozumienie, spełnienie.

Karta odwrócona – Poczucie niedoskonałości, blokada, przeszkody w działaniu, niemożność osiągnięcia celu, spowolnienie działań, ciągnące się oczekiwanie, rezygnacja z działania tuż przed osiągnięciem celu, nieumiejętność dokonania całościowego oglądu sytuacji.

Typ osoby w położeniu prostym – Człowiek, który przekroczył ogólnie dostępne ramy rozwoju, ideał, doskonałość w ludzkiej postaci, oświecony.

Typ osoby w położeniu odwróconym – Silna osobowość w negatywnym sensie, osoba skłaniająca innych do wstąpienia na drogę zła, fałszywy prorok.

Problemy zdrowotne – układ odwrócony – Zaburzenia w sferze psychicznej, blokady emocjonalne.

Oznaczenia miejsc – Inny kraj, obce państwo, inny wymiar, niebo, wszechświat, odmienna czasoprzestrzeń, miejsca dające poczucie bezpieczeństwa.

Powiązane