Karta Szóstka Denarów

SZÓSTKA DENARÓW – ZNACZENIE KARTY: 11 luty do 20 lutego

Jałmużna, szczodrość, hojność, filantropia, wspomaganie słabszych, roztaczanie opieki nad potrzebującymi, stypendium, fundacja, pomoc.

KARTA ODWRÓCONA:
Niewdzięczność, niedocenianie, niezauważone wysiłki, odrzucona pomoc, wykorzystanie.

Powiązane