Lipa

Lipa – drzewo lubiane i bardzo cenione, często sadzone w parkach. Cenne miękkie drewno łatwe w obróbce. Ma pachnące kwiaty, cenione w zielarstwie.

Ludzie urodzeni w tym okresie są wytrwali i niezależni. Cenią sobie stabilizację. Mają charakter łagodny i ustępliwy. Posiadają wiele uroku osobistego. Są niestali w uczuciach i poglądach.

Powiązane