Rubin

Rubin, przez jubilerów i kupców tamtych czasów ceniony był tak wysoko jak diament. Ludzie Rubiny są twardego charakteru, zdecydowani, despotyczni, konsekwentnie dążący do osiągnięcia własnych celów. Niektórzy z Rubinów kochają władzę i zdolni są dla jej zdobycia nie cofnąć się przed niczym. Są niezmordowani w pracy, dążąc do osiągnięcia lepszej pozycji życiowej. Mają wrodzoną zdolność do wykorzystywania wszelkich okazji. Rubiny mają w sobie wiele zimnej krwi i opanowania, potrafią nawet w trudnych sytuacjach nie tracić głowy, są energiczni i ekspansywni. Mężczyźni, jak i kobiety lubią w swoim otoczeniu wysuwać się na czoło, podporządkowywać sobie innych, grać pierwsze skrzypce. Chętnie udzielają przyjaciołom dobrych rad, a nawet spieszą z realną pomocą, chcą jednak zawsze, aby przy tych okazjach uznać ich przewodnictwo i stosować się do ich wskazówek. Ludzie urodzeni w tym okresie są często praktyczni i oszczędni, odznaczają się dużą zaradnością w sprawach codziennych. W dziedzinie spraw sercowych Rubiny nie są szczególnie uczuciowe. Na płeć przeciwną patrzą trzeźwo, realnie i bez większych złudzeń. Od mężów czy żon wymagają wiele, a jeśli partner nie potrafi temu sprostać, wyrażają swoje niezadowolenie głośno, bez ogródek i przy każdej okazji. Kobiety Rubiny nie są uległe ani słabe, nie lubią ustępować, nie liczą się ze zdaniem partnera, nie szukają pomocy ani opieki, wymagają raczej pewnych działań na korzyść rodziny i domu. Jako matki są pracowite i pełne poświęcenia, lecz nieraz zbyt wiele wymagają od swoich dzieci. Rubiny nie przepadają za podróżami. Niechętnie opuszczają rodzinne strony, chyba że skłonią je do tego sprawy interesu czy widoki na poprawę sytuacji materialnej.

Powiązane