Selenit

Ludzie urodzeni w tym miesiącu obdarzeni są przez boginię księżyca wielką uczuciowością, łagodnością i miękkim, a nawet wręcz słabym charakterem. Selenity to ludzie spokojni pozbawieni większej energii życiowej, często nieśmiali i cisi. Wielu z nich odznacza się dużą delikatnością, wysoko cenią dobre maniery, takt i grzeczność. Selenity mają dobrą pamięć i dar wymowy, używają oryginalnych porównań i przenośni. Nie znoszą wszystkiego co szorstkie, głośne i trywialne, razi ich zbyt swobodny sposób bycia, męczy cudza hałaśliwość, budzi obawę przebojowość i ekspansja innych ludzi. Selenity dość łatwo urazić i zrazić do siebie, a wtedy zamykają się w obrażonym milczeniu. W ogóle, w większości przypadków są to ludzie nieufni i trudno nawiązujący kontakty z innymi osobami. Tak w przyjaźni, jak i w miłości rzadko kiedy proponują pierwsi samych siebie, a że zbytnia aktywność drugiej strony też ich razi, stąd niełatwo dobrać im partnerów. Niemniej, jeśli ktoś zdobędzie ich uczucie i zaufanie, Selenity są wierne i oddane. W sprawach materialnych ludzie urodzeni w tym miesiącu nie pozwalają sobie na żadne ekstrawagancje, czasem, dzięki skrzętności i pracowitości, osiągają lepszy status materialny. Kobiety Selenity są marzycielskie, subtelne, czułe i delikatne. W młodości nieraz przeżywają miłosne rozczarowania. Jeśli zawiodą się w małżeństwie, wszystkie uczucia przelewają na dzieci. Są na ogół domatorkami, chociaż zajęcia domowe sprawiają im nieraz wiele kłopotu; panie Selenity nie są zbyt silne fizycznie i często zapadają na zdrowiu. Kobiety urodzone w tym czasie natura obdarza wyjątkową, graniczącą z jasnowidztwem. intuicją. Dzieci Selenity są zazwyczaj spokojne, bojaźliwe i nieśmiałe, często płaczą bez wyraźnego powodu.

Powiązane