Szafir

Kapłani Majów ludziom urodzonym w tym miesiącu stawiali pomyślne prognozy, zarówno co do ich charakterów, jak i przyszłych losów. Są oni roztropni, rozważni, posiadają wiele rozsądku i wrodzonej mądrości. Ludzie Szafiry idą przez życie prostymi drogami, otacza ich szacunek rodziny i przyjaciół. Są pracowici i wytrwali, wiele też w różnych dziedzinach osiągają. Szafir zawsze liczy się z interesem innych ludzi, nie zdobywa niczego za wszelką cenę. W przyjaźni Szafiry są wierne i oddane, odznaczają się też dużą stałością przywiązań. Od przyjaciół i wszystkich ludzi sobie bliskich wymagają niemało, jeśli chodzi o charakter, sposób bycia i postępowania. Pan czy Pani Szafir muszą kogoś najpierw szanować i cenić, aby potem móc pokochać. Szafiry nie rzucają słów na wiatr, gardzą czczymi obietnicami, rzadko kiedy składają miłosne deklaracje, ale jeśli już to czynią, można im zawsze wierzyć. Zrażeni czy odepchnięci, nigdy już nie przekonują się do osoby, która potraktowała ich w ten sposób, nie znają powrotów. Jako małżonkowie są dbali i wierni, pełni poczucia odpowiedzialności za partnera i rodzinę. Potrafią poświęcić wiele czasu i trudu, aby zapewnić swym bliskim dobra materialne. Kobiety Szafiry bywają dobrymi żonami i oddanymi matkami. Dobrze radzą sobie zarówno z gospodarstwem domowym, jak i wychowaniem dzieci. Często pani będąca faktycznie głową rodziny to właśnie Szafir. Małe Szafiry, to raczej solidni uczniowie, osiągający we wszystkich dziedzinach dobre wyniki. Kochają kwiaty i zwierzęta, lecz nie mają szczególnego pociągu do podróży i wędrowania, wolą życie osiadłe, uregulowane, spędzane w dobrze znanych miejscach.

Powiązane