Szóstka

Jeśli suma cyfr Twojej daty urodzenia wynosi 6, oznacza to, że jesteś numerologiczną Szóstką.

Szóstki to osoby opanowane i godne zaufania. Śmiało realizują swoje marzenia o szczęściu i bezpieczeństwie.

Szóstki są szlachetne i mają wrodzone poczucie sprawiedliwości. W imię podjętych zobowiązań gotowe są poświęcić osobiste zyski. Są niezwykle lojalne. Zawsze można im zaufać. Mają wielu oddanych przyjaciół, dotrzymują danego słowa. W życiu dążą do poczucia harmonii i bezpieczeństwa oraz wewnętrznej równowagi. Mają szczytne ideały, angażują się w pomoc innym.

Cenią piękno i uroki życia, mają wyczucie dobrego stylu i smaku. Są wrażliwe i nieco romantyczne. Bywają też przesadnie troskliwe i nadopiekuńcze.

Szóstki są bardzo inteligentne, mają zdolność do analizy. Cenią porządek i systematyczność, są też bardzo dokładne. Drobiazgi i spóźnienia potrafią wyprowadzić je z równowagi. Wiele Szóstek nie wykorzystuje w pełni swych talentów, wybierając bezpieczeństwo i lenistwo. Szóstki nie lubią konfliktów, często unikają jasnego postawienia sprawy i wybierają dyplomatyczne metody.

Wszystkie Szóstki lubią wygodę i luksus, są też przekonane, że zasługują na lepszy los. Mają talent artystyczny i dekoratorski, stale upiększają swoje otoczenie.Aby osiągnąć sukces Szóstki powinny uwierzyć we własne możliwości i znaleźć oparcie w bliskich. Zawody odpowiednie dla Szóstek związane są z medycyną, służbą społeczną, oświatą, religią i administracją. Są też Szóstki wspaniałymi kucharzami. Najbardziej jednak lubią Szóstki pracować dla swojej rodziny. Opieka nad nią stanowi często główny cel ich życia. Stanowisko i władza nie pociągają Szóstek, choć na domowym gruncie bywają apodyktyczne.

W sprawach materialnych Szóstki podlegają dużym wahaniom i choć chętnie pomagają innym, to nie są przesadnie hojne.

W miłości są lojalne i szczere. Związki traktują poważnie, choć zanim spotkają swój ideał bywają niestałe. Ich dom jest wspaniale prowadzony, chętnie otaczają się przyjaciółmi. Czasami przesadzają z okazywaniem troski i czułości lub starają się związać partnera emocjonalnie.Odpowiedni partnerzy dla Szóstek to inne Szóstki, Dwójki oraz Jedynki i Ósemki.

Powiązane