Wibracja wyrazu własnego

Składa się na nią suma wartości liczbowych wszystkich liter imion i nazwiska, sprowadzona do jednej cyfry, chyba, że w grę wchodzi potencjał Wibracji Mistrzowskiej 11, 22, 33 lub 44. Dla numerologii zawsze najważniejszy jest zapis, toteż przede wszystkim bierzemy pod uwagę imiona i nazwisko, figurujące w dowodzie osobistym czy paszporcie, traktując je jako całość. I tu natychmiast nasuwa się pytanie: a jeśli obecnie od jakiegoś czasu nosimy nazwisko inne niż to, które zostało zarejestrowane w akcie urodzenia? Dotyczy to przede wszystkim pań przyjmujących w dniu ślubu nazwisko męża lub dodających je do swego rodowego, a także osób, które z takich lub innych powodów zmieniły swoje nazwisko.
No właśnie. Zmiana taka nigdy nie jest obojętna dla Portretu Numerologicznego danej osoby; w zestawieniu z Liczbą Urodzenia, Dnia czy Roku Urodzenia – w porównaniu z innymi elementami obliczeń numerologicznych, o których będzie mowa, podkreśla cechy osobowości działające na naszą korzyść, stymulujące nasz rozwój czy energię życiową lub wprost przeciwnie. Jakby nie było, taka zmiana nie powinna nigdy być przeprowadzana w sposób automatyczny, gdyż wnosi ona ze sobą nową jakość, odczuwalną jakiś czas później energetycznie – nie zawsze zgodną z naszą wolą i pragnieniami. Toteż przed planowaną zmianą nazwiska (a także imienia) warto zasięgnąć porady doświadczonego i wnikliwego numerologa.
O czym mówi liczba, którą nazywamy najczęściej (istnieją też inne jej określenia) Liczbą (Wibracją) Wyrazu Własnego? To dzięki niej stajemy się kimś zauważalnym, „nie do podrobienia”, ta liczba wyznacza charakter i zakres doświadczeń, których potrzebujemy i poszukujemy w trakcie naszej Drogi Życia. O ile Liczba Urodzenia obdarza nas pewnym potencjałem energii fizycznej i duchowej, na który nie mamy żadnego wpływu, Liczba Wyrazu Własnego – choć imiona i nazwisko także „otrzymujemy”, przeważnie od rodziców – obrazuje nasz wysiłek włożony w stawanie się „kimś”, stwarza pewien program, który powinniśmy zrealizować.
Liczbę tę jednak należy zawsze rozpatrywać w łączności z Liczbą Urodzenia i z etapami Drogi Życia, bacząc czy te wibracje są zharmonizowane, czy wspierają się i wzmacniają, czy może odwrotnie: tworzą dysonans, specyficzne wyzwanie domagające się od nas indywidualnego sposobu przezwyciężenia uosabiających nas sprzeczności. Przykładem pierwszej tendencji, oddziałującej pozytywnie na człowieka, będzie z pewnością Liczba Urodzenia 8, wsparta Liczbą Wyrazu Własnego 4 – ambicja i przebojowość Ósemki, wzmocniona stabilnością i metodycznością Czwórki. Liczba Urodzenia 9 w zestawieniu z Liczbą Wyrazu Własnego 3 ma szansę otworzyć spontaniczną, promienną lecz niefrasobliwą i często egoistyczną Trójkę na szerokie horyzonty myślowe i duchowe Dziewiątki, ukierunkować jej działania w większym stopniu na rozwój i konsekwentną pracę nad sobą, uwrażliwić ją na potrzeby i cierpienia innych. Kombinacji i odcieni jest tutaj oczywiście bardzo wiele, zaś pierwsze i ostatnie słowo powinna mieć w ich interpretacji intuicja, a nie schematy.
A oto przykład innej kombinacji: osobie urodzonej 19 sierpnia 1990, czyli urodzeniowej Jedynce (1 + 9 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 = 1), przypisana jest Liczba Wyrazu Własnego 2, wnosząca w żywiołowy temperament i charakter lidera Jedynki, wzmocnione jeszcze Wibracją Dnia, również 1 (1 + 9 = 1) program dostrzegania i uważnego słuchania innych, zdolności do współpracy, mediacji i kompromisu, takt i dyplomację. Taka osoba może nas także wprowadzić w błąd swoją miękkością, urokiem i delikatnością w obejściu, pod którą ukrywa się zapewne niezwykle silna osobowość, ambicję, niezależność sądów, talent do „aksamitnego” przeforsowania swojej woli lub zachcianek. Z pewnością jednak nosicielowi owych sprzecznych i trudnych do zrównoważenia wibracji (1 i 2), żyje się nie najłatwiej we własnej skórze, podobnie jak np. Baranowi z ascendentem w Raku.
Chcąc więcej wiedzieć o siłach kształtujących osobowość, sposób bycia w świecie danej osoby, jej cele życiowe i charakter wyzwań, jakim powinna sprostać, musimy rozłupać, jak orzech, skorupę Liczby Wyrazu Własnego, by z niej wyłuskać:
a) Liczbę Duszy
b) Liczbę Ekspresji Zewnętrznej,
a także ich sposoby na współżycie z sobą, ich stopień zharmonizowania w psychice tej osoby.
LICZBA (WIBRACJA) DUSZY
Nazywana jest także Liczbą Życia Wewnętrznego, Ukrytych Motywacji, Dążeń Duszy. Nazwa „Liczba Duszy” – zastosowana przez znaną słuchaczom Radia Zet numerolożkę Nataszę Czarmińską, autorkę podręcznika „Liczby Losu” – jest bardzo ładna i znakomicie kondensuje powyższe sugestie. Liczbę Duszy tworzy suma wszystkich samogłosek imion i nazwiska (warto przyjrzeć się także oddzielnie samogłoskom imienia pierwszego i drugiego, a także nazwiska).
Dlaczego właśnie samogłoski mówią coś istotnego o duszy – o tym, co w nas ukryte, upragnione, ale domagające się urzeczywistnienia? To kolejny ukłon w stronę żydowskiego mistycyzmu i Kabały, która – traktując samogłoski jako emanacje niewidzialnego Boga (Jahwe) – posługiwała się jedynie formą pisemną spółgłosek, tylko one bowiem mogły być dostępne ludzkiemu oglądowi i poznaniu. Tak więc samogłoski miałyby wyjawiać to, co w nas jest boskie, twórcze, sprawcze, a co domaga się przyobleczenia „w ciało spółgłosek” ożywione ich siłą motoryczną.
Owa tajemnicza połówka całości Liczby Wyrazu Własnego dochodzi w nas do głosu – jak utrzymują numerolodzy i co wydaje się logiczne – na etapie dojrzałości lub co najmniej młodości niezdominowanej już wyłącznie przez biologię. Nie wolno nam pozostać głuchym na ten głos, który każe nam przezwyciężać wszelkie blokady, słabości i ograniczenia!
LICZBA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Składają się na nią wszystkie spółgłoski pierwszego i drugiego imienia i nazwiska. Świat spółgłosek „sprowadza na ziemię” ideały, pragnienia i wewnętrzne motywacje człowieka, opowiada o sposobie przejawiania się jego specyficznych zdolności i predyspozycji, a także o tym, w jaki sposób osoba jest postrzegana przez innych, jak realizuje się w życiu społecznym, jak zwykła się zachowywać, a nawet… jak wygląda.
Liczba Ekspresji Zewnętrznej (L.E.Z.) stanowi tę drugą brakującą połówkę orzecha, bez której nie można zrozumieć i wyciągnąć wniosków z całości Ekspresji Wyrazu Własnego (E.W.W.). Znaną więc już charakterystykę liczb odnosimy teraz do wyżej opisanej, widzialnej i sprawdzalnej sfery manifestowania się osobowości człowieka.
Oczywiście należy przy tym pamiętać, że każda wibracja ma swoje pułapki i rodzaje „upadków” – im większy potencjał duchowy i energetyczny, tym większe zagrożenia dla równowagi psychicznej i zdrowia osoby, tym większe, niestety, możliwości niszczenia siebie i innych. Dopiero teraz orientujemy się lepiej, czym tak naprawdę jest Liczba Wyrazu Własnego, utworzona z podsumowania Liczby Duszy i Liczby Ekspresji Zewnętrznej. Wgląd w owe dwie połówki i złożoną z nich całość okazuje się bardzo pomocny przy doborze partnera na wspólne życie, przyjaciół, w problemach z porozumieniem z własnym synem czy córką. Na przykład, osoby mające tę samą Liczbę Duszy mogą liczyć na wzajemne zrozumienie i oparcie psychiczne. Ta sama Wibracja Wyrazu Własnego okazuje się bardzo korzystna dla współpracy we wszelkich spółkach, firmach itp. Silny związek powstaje również wówczas, gdy jedna z osób – przyjaciel czy partner – j e s t tym, czym pragnie stać się druga, czyli jeśli Ekspresja Wyrazu Własnego jednej pokrywa się z Liczbą Duszy drugiej. To tylko kilka wybranych przykładów bardziej złożonego wejrzenia i korzystania z danych Portretu Numerologicznego.
LICZBY KARMICZNE
Przeliczając litery na wartości liczbowe, zauważymy bez trudu, że o ile pewne liczby występują w nadmiarze, innych mamy bardzo malutko, a niektórych po prostu nie ma! I właśnie na ten fakt powinniśmy zwrócić baczną uwagę: których liczb, podstawionych pod litery, nam brakuje. W interpretacji ezoterycznej mamy do czynienia z liczbami karmicznymi, których brak miałby wypływać ze specyficznych doświadczeń z przeszłych wcieleń i nakładać na nas określone „lekcje” do przerobienia w obecnym wcieleniu. Jeśli nawet nie jesteśmy w pełni przekonani co do owej interpretacji, to w każdym razie powinniśmy się zmierzyć z wyzwaniem zawartym w braku tych a nie innych liczb w naszym Portrecie.

Powiązane