Wibracja

NUMEROLOGIA zagląda w zakamarki naszego wnętrza i wymaga chwili refleksji, zastanowienia i poszukania w sobie tych pokładów energetycznych, które pozwolą na lepsze poznanie własnych możliwości, ale również ograniczeń.
Początków numerologii należałoby szukać już wtedy, gdy cyfry zaczęły odgrywać dużą rolę w życiu człowieka. Od czasów Pitagorasa, wielkiego greckiego filozofa i matematyka, ludzkość uczyniła ogromny krok w wielu dziedzinach związanych z liczbami, dokonała przełomu technologicznego, skonstruowała komputer i telefon komórkowy wciąż podążając naprzód. Człowiek zaspokoił wiele własnych potrzeb, drogą poznania dotarł prawie wszędzie dokąd zmierzał. Jednak jednego szlaku dotąd nie przetarł – szlaku do poznania samego siebie. Jest to jedna z bardziej krętych ścieżek. Kto zechce zagłębić się w arkana wiedzy numerologicznej być może znajdzie odpowiedź na część nurtujących go pytań o sens bytu swojego, swoich najbliższych, ludzi już znanych oraz tych, których dane mu będzie poznać bliżej.
Znając podstawy numerologii możemy zaplanować lub uprzedzić pewne fakty. Numerologia nie jest jednak wyrocznią, pozwala na dostrzeżenie potencjałów i ograniczeń naszej osobowości, nie wywołując zdarzeń i nie bawiąc się we wróżbiarstwo.
Tak jak wszystkie nauki Wschodu kieruje się pewnymi regułami i obserwacjami, porządek Wszechświata przekładając na naszą własną, wewnętrzną równowagę pierwiastka męskiego i żeńskiego.
Każda liczba posiada specyficzną energię, która jest charakterystyczna tylko dla niej. Energię tę nazywamy WIBRACJĄ. Połączone wibracje różnych liczb nadają oryginalny rys osobowościowy nieodłącznie towarzyszący każdemu człowiekowi w trakcie całego życia. Zmienność wibracji i tym samym wahań charakterologicznych jest zależna od wielu czynników. Tutaj skoncentruję się jednak na podstawowym zarysie tematu.
Nie można sugerować się jednym numerem, ponieważ nie ma tzw. „czystych wibracji”, podobnie jak sam znak zodiaku w astrologii nie mówi wszystkiego o charakterze człowieka.
Większość ludzi rodzi się z często nieuświadomionymi talentami, które nienazwane i niezauważone mogą zostać zagubione gdzieś w natłoku codzienności. Każdy człowiek jest indywidualnością i tylko od niego zależy jak swój indywidualizm potrafi wykorzystać. Numerologia pozwala przyjrzeć się bliżej własnej osobie i dostrzec zarówno potencjały jak również ograniczenia swojej osobowości. Niech będzie to pierwszy krok ku samodoskonaleniu i zaplanowaniu życia według prawdziwych potrzeb.

W numerologii istnieje dziewięć liczb podstawowych (od 1 do 9) do których drogą sumowania można sprowadzić każdą inną liczbę. Oprócz nich są tzw. „liczby mistrzów” – numery podwójne (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77). Aby stworzyć pełen Portret Numerologiczny musimy wziąć pod uwagę:

1. Wibracja Urodzenia (niezmienna),
2. Wibracja Imienia i Nazwiska (zmienna przy każdej zmianie nazwiska i przy nadawaniu nowych imion, pseudonimów),
3. Wibracja Podpisu (zmienna przy każdej zmianie parafki).
Do obliczenia Wibracji Urodzenia wystarczy znajomość pełnej daty urodzenia (dzień, miesiąc, rok). Przykład:
Pani X urodziła się 5.06.1970 r. Sumujemy cyfry występujące w dacie. Otrzymujemy liczbę 28, którą sprowadzamy do cyfry 1( 2+8= 10; 1+0= 1). Tak więc Wibracja Urodzenia tej pani to Jedynka.
Przy tworzeniu pełnego Portretu Numerologicznego należy mieć na uwadze fakt iż nikt nie jest „czystym numerem”. Na całość osobowości składa się wiele liczb, które współdziałają ze sobą i nie mogą być traktowane osobno.
Oto niezbędny alfabet numerologiczny i klucz do dalszych działań:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
J
S
B
K
T
C
L
U
D
M
V
E
N
W
F
O
X
G
P
Y
H
Q
Z
I
R

(Uwaga: Ą=A, Ć=C, Ę=E, Ł=L itd.)
Każdy z nas posiada indywidualną Wibrację Imienia i Nazwiska, lecz w przeciwieństwie do Wibracji Urodzenia może się ona zmieniać. W dodatku mówi o nas najwięcej uwzględniając wewnętrzne potrzeby oraz to jak postrzegają nas inni. Dlatego na początek proponuję tę charakterystykę.
Pierwszą czynnością jest napisanie na kartce pełnego imienia (imion) i nazwiska.
Następnie znając alfabet numerologiczny możemy zająć się opisem:
• Wibracji Życia Wewnętrznego – wszystkie cyfry odpowiadające samogłoskom należy zapisać nad imieniem i nazwiskiem, dodać je do siebie w tej samej linii i sprowadzić do jednej cyfry (wyjątkiem jest sytuacja, w której z redukcji powstają liczby mistrzów tj. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77),
• Wibracji Ekspresji Zewnętrznej – wszystkie cyfry odpowiadające spółgłoskom należy zapisać pod imieniem i nazwiskiem, podobnie jak w powyższym przykładzie dodać je do siebie w tej samej linii i sprowadzić do jednej cyfry (wyjątkiem jest sytuacja, w której z redukcji powstają liczby mistrzów tj. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77),
• Celów życiowych – należy połączyć końcowy rezultat obu powyższych wibracji (dodać cyfry) w wyniku czego otrzymamy liczbę odpowiadającą naszym celom życiowym.

Znając pełną datę konkretnego zdarzenia możemy prognozować jego skutki. Podobnie rzecz ma się z planowaniem wszelkich przedsięwzięć – zarówno zawodowych (rozpoczynanie nowej pracy, zakładanie firm, powodzenie spraw urzędowych itd.) jak również osobistych (ślub, narodziny potomka itd.).
Analiza dokładnej daty urodzenia jak również pełnych imion i nazwisk partnerów może pomóc w dobrym dopasowaniu osobowości ludzi, którzy pragną związać ze sobą przyszłość. Może także dostrzec pewne negatywne aspekty lub wręcz niebezpieczeństwa współżycia, współpracy oraz wszelkiego współdziałania osób planujących związek zarówno partnerski jak i zawodowy.

Powiązane