Wibracje Mistrzowskie

W zasadzie sumując cyfry Dnia, Miesiąca i Roku Urodzenia, sprowadzamy je do jednej cyfry, która oznacza naszą Liczbę Urodzenia – Liczbę Losu. Wyjątek od tej reguły stanowią Liczby Mistrzowskie: 11, 22, 33 i 44, których nie traktujemy jak podliczby, lecz jak bardzo wysokie wibracje energetyczne stanowiące potencjał danej osoby. I tak na przykład osoba urodzona 26 czerwca 1968 r., to 2 + 6 + 6 + 1 + 9 + 6 + 8 = 38 = 11. W tym przypadku podliczbą dla Jedenastki będzie 38, symbolizująca napięcie, a nawet potencjalny konflikt między twórczymi aspiracjami, spontaniczną i zabawową naturą Trójki, a pokusą zarabiania większych pieniędzy, koncentracja na zaspokojeniu ambicji władzy czy prestiżu Ósemki. Powstała z tego mariażu podliczb Jedenastka będzie miała z pewnością trudniejszą drogę do zrealizowania swego mistrzowskiego potencjału niż inna Jedenastka, zrodzona z sumy podliczby 29 (2 + 9 = 11), czyli z konfrontacji wrażliwości, gotowości do współpracy i uczuciowości Dwójki z dążeniem do duchowego oświecenia Dziewiątki.
Osoby urodzone pod wpływem Wibracji Mistrzowskich otrzymały od losu pewien dar, a raczej misję wynikającą z posiadania przez nie wyższego niż u innych ludzi potencjału energii duchowej. Misja ta polega – najogólniej mówiąc – na kontynuowaniu drogi zapoczątkowanej przez Dziewiątkę, czyli na wytężonej pracy nad rozwojem swoich talentów i duchowości nie tylko dla siebie, lecz także dla innych. Wyposażone w wewnętrzne światło intuicji, a często także jasnowidzenia czy jasnosłyszenia, osoby te muszą się zmierzyć w życiu z rozlicznymi wyzwaniami, z obowiązkiem ciężkiej pracy, także zarobkowej (żeby na przykład utrzymać rodzinę), a często z bólem i cierpieniem. Posiadają także, jak wszyscy ludzie, wolną wolę nieskorzystania, a nawet odrzucenia drogi trudnej Łaski, jaką zwiastuje im Wibracja Mistrzowska. Dlatego mówimy o potencjale, a nie o fakcie dokonanym.
Z moich obserwacji i dotychczasowej praktyki numerologicznej wynika, że sporo osób – posiadaczy Wibracji 11, 22 czy 33, pędzi i pragnie pędzić życie całkiem przeciętnych zjadaczy chleba, wolnych od niepokojów i głodów natury duchowej, życie na poziomie energetycznym Dwójki, Czwórki i Szóstki. Tyle tylko, że większość z nich miota się w poczuciu bezsensowności swoich działań, we frustracjach uczuciowych lub po prostu choruje na ciele i na duszy. Takie są konsekwencje zaprzepaszczenia biblijnych talentów. Takie jest prawo „karmy”, w myśl którego odwrotnością nagrody jest kara.
I na koniec ważna uwaga odnosząca się do wszystkich Liczb Mistrzowskich: punktem wyjścia do osiągnięcia tak wysokiego poziomu energii duchowej, jakie one reprezentują, jest zawsze Liczba Podstawowa, wynikająca ze sprowadzenia dwóch cyfr do jednej. Liczba Mistrzowska może stać się w pełni sobą, czyli zrealizować swój mistrzowski potencjał, jeśli uda jej się urzeczywistnić pozytywny program właśnie Liczby Podstawowej.

Powiązane