Wyrd

Wyrd – przeznaczenie, karma, wola Siły Wyższej los, decydowanie, fatum, los, transformacja, przejście, portal, runa trech Norn, śmierć.

Runa Odyna dosłownie ‘decydowanie’, w znaczeniu fatum – los, jako ogólne oznaczenie trzech Norn.

Właściwości i zastosowanie decydowanie, fatum, los, transformacja, przejście, portal, runa trzech Norn
Do starszego Futharku została dołączona później, niż pozostałe runy, dlatego niektórzy ją odrzucają.

Powiązane