Znak Zodiaku Bliźnięta

Bliźnięta – 21 maj – 21 czerwiec

Bliźnięta – osoby urodzone pod znakiem Bliźniąt często cechuje brak skupienia, niecierpliwość, znudzenie i zmęczenie. Niejednokrotnie zmieniają wygłoszone poglądy i zdania. Posiadają lotny umysł i obrotność, lecz na wszystko patrzą z dystansem. Inteligentni, zdolni do szybkich porównań i uogólnień. Dobrzy dyplomaci. Wrażliwi i życzliwi, są również krasomówcami, korzystającymi niejednokrotnie z ostrego dowcipu. Są „wygadani” i dlatego pasją ich jest udział w każdej dyskusji. Posiadają wielorakie zainteresowania, ale zbytnio się w nie zagłębiają. Są obdarzeni talentem artystycznym. Dobroduszni, uprzejmi i życzliwi. Cieszy ich aprobata i podziw. Często zapadają na schorzenia ramion.
Cechy charakteru: cierpliwość, znudzenie, inteligencja, pomysłowość, szybkość myślenia, uzdolnienia językowe, poszukiwanie i podejmowanie optymalnych decyzji i rozwiązań, osobisty czar i humor, uduchowienie

Kobiety – chętnie pracują zawodowo, pasjonują je problemy nauki i kultury, lubią ciekawe dyskusje. Są wzorowymi paniami domu. Wrażliwe, nerwowe, pobudliwe, dobre i życzliwe, ale o nieposkromionej ciekawości i gadatliwości.
Mężczyźni – wymagający, grymaśni, wciąż poszukujący nowych wrażeń. Kochają wolność osobistą i niejednokrotnie szukają „zrozumienia” poza własnym domem, gdyż nie lubią nudy. Potrafią być opiekuńczy i szlachetni.
Żywioł – Powietrze: wietrzne czy balsamiczne, jest niewidoczne i zawsze w ruchu. wznosi się nad ziemią, bąbelkami przenika przez wodę, daje się przetwarzać przez ogień, dla którego jest niezbędne.
Dewiza życiowa: „Myślę i pojmuję”
Znaki Zodiaku przychylne Bliźniętom: Baran, Bliźnięta, Lew
Planety: znaczenie, charakterystyka – Merkury:
Znaczenie symboliczne – posłaniec
Strefa wpływu – myśli
Szybki i wszechstronny. Ma wpływ na rozum, myśli, zasięg emocjonalny, niedalekie podróże i aktywność, zręczność, umiejętność wyrażania się, intelekt, oraz na wszystko co jest związane z porozumiewaniem się.
Dwa bieguny cech zodiaku i żywiołów:
Połączenie cech żywiołów i znaków Zodiaku da cechy danej osobowości. Od nas samych zależy, czy charakterystyka będzie pozytywna czy negatywna.
Bliźnięta – łatwo przystosowujący się, komunikatywny/wyrachowany, skłonny do plotkarstwa

Powiązane