Opal

Kapłani Majów twierdzili, że w tym okresie przychodzą na świat osoby zdecydowane, o dużej sile ducha i niespożytej energii. Opale wiedzą, czego oczekują od życia i dążą do osiągnięcia swych celów z wytrwałością i konsekwencją. Rzadko motywem ich działania jest dobrobyt materialny; pociąga ich władza, zdobycie znaczącej pozycji społecznej, zgłębienie jakiejś dziedziny wiedzy. Wielu ludzi cechuje duża pewność siebie, bez trudu też zdobywają sobie autorytet w swoim otoczeniu. Często wybierani są na poważne stanowiska, otoczenie szuka nieraz u nich rady i pomocy. Opale szybciej niż inni ludzie osiągają dojrzałość duchową, mają też intuicyjne wyczucie sytuacji. Mają też umiejętność kierowania innymi ludźmi, którzy bez szczególnych oporów podporządkowują się ich woli. W swych poczynaniach Opale są konkretne, nie lubią rzucać słów na wiatr ani składać czczych obietnic; odwrotne postępowanie innych ludzi powoduje ich niechęć i pretensje. Osoby te są nieraz w wyrażaniu swych sądów i poglądów zbyt szczere i bezkompromisowe. Do późnych lat Opale są czynne i energiczne. Nie znoszą bezczynności, gnuśności, lenistwa, odsunięci od życiowych obowiązków i konkretnych spraw czują się niepotrzebni, popadają w depresję. Kobiety Opale odznaczają się silnym charakterem, uporem i zaborczością wobec życiowych partnerów. Są wytrzymałe na wszelkie trudy życia. Lubią, by otoczenie liczyło się z ich opinią, męża i dzieci trzymają krótko. Są lojalne i pomimo dużego temperamentu i powodzenia, są wierne. Jako matki bez trudu dają sobie radę z obowiązku wobec dzieci, ale nie lubią swego potomstwa rozpieszczać ani usuwać przeszkód, jakie stawia przed nimi życie. Małe Opale bardzo wcześnie ujawniają swoją silną indywidualność na ogół nie są to dzieci posłuszne ani łatwe prowadzenia.

Powiązane