Turkus

Turkus był amuletem pomocnym w sprawach miłosnych, chronił od śmierci w falach rzek i jezior, zapewniał zyski ludziom mającym zajęcia związane z wodą: żeglarzom, rybakom, przewoźnikom. Ludzie urodzeni w okresie Turkusu mieli odznaczać się bardzo dobrym i zgodnym charakterem. Prawi, sprawiedliwi, życzliwi dla innych, uczynni. W swoim sposobie życia tak mężczyźni, jak i kobiety mają wiele cech sympatycznych: są uprzejmi, dyskretni, nie lubią dominować nad innymi, zachowują się z naturalnym wdziękiem i prostotą. W sprawach uczuciowych Turkusom przypisywano wiele subtelności i delikatności, lecz rzadko kiedy ludzie ci obdarzeni byli gorętszym temperamentem. Jako rodzice Turkusy kochają swoje dzieci miłością pełną oddania. Turkusy często odznaczają się zdolnościami do nauki, zwracają uwagę bystrością, dobrą pamięcią, łatwością przyswajania wiedzy. Niektórzy mają pewne zdolności manualne, czasem nawet artystyczne, a wszyscy duże poczucie estetyki i piękna. Lubią podróże, wszystko co nowe i ciekawe, nie obawiają się niewygód i trudów związanych z poznawaniem nowych miejsc, łatwo nawiązują kontakty z cudzoziemcami. Są wśród nich miłośnicy przyrody i przyjaciele zwierząt. Mocne zdrowie jest rzadko spotykaną cechą Turkusów, chociaż nie lubią się skarżyć i opowiadać o swych dolegliwościach. Osoby te nie lubią zasmucać otoczenia swoimi kłopotami czy złymi nastrojami, to raczej oni wysłuchują zwierzeń innych.

Powiązane