Numerologia

Jak wiadomo wszystko, co istnieje we wszechświecie, poddane jest określonym regułom. To prawa matematyczne, a nie los czy zbieg okoliczności regulują ruchy planet, kolejność pór roku, lub strukturę ciał fizycznych. Znajomość tych praw, umożliwia naukowcom przewidywanie pewnych wydarzeń. Dzięki temu na przykład, astronom jest w stanie zapowiedzieć pojawienie się komety, wystąpienie zjawiska zaćmienia słońca, albo precyzyjnie wyliczyć występowanie pełni księżyca. Można, więc powiedzieć, że całym wszechświatem rządzą liczby. A skoro tak jest, to nasuwa się wniosek, że takie same prawa natury oddziałują na istoty ludzkie. To właśnie numerologia zajmuje się…

Czytaj więcej

Wibracja

NUMEROLOGIA zagląda w zakamarki naszego wnętrza i wymaga chwili refleksji, zastanowienia i poszukania w sobie tych pokładów energetycznych, które pozwolą na lepsze poznanie własnych możliwości, ale również ograniczeń. Początków numerologii należałoby szukać już wtedy, gdy cyfry zaczęły odgrywać dużą rolę w życiu człowieka. Od czasów Pitagorasa, wielkiego greckiego filozofa i matematyka, ludzkość uczyniła ogromny krok w wielu dziedzinach związanych z liczbami, dokonała przełomu technologicznego, skonstruowała komputer i telefon komórkowy wciąż podążając naprzód. Człowiek zaspokoił wiele własnych potrzeb, drogą poznania dotarł prawie wszędzie dokąd zmierzał. Jednak jednego szlaku dotąd nie przetarł…

Czytaj więcej

Wibracja wyrazu własnego

Składa się na nią suma wartości liczbowych wszystkich liter imion i nazwiska, sprowadzona do jednej cyfry, chyba, że w grę wchodzi potencjał Wibracji Mistrzowskiej 11, 22, 33 lub 44. Dla numerologii zawsze najważniejszy jest zapis, toteż przede wszystkim bierzemy pod uwagę imiona i nazwisko, figurujące w dowodzie osobistym czy paszporcie, traktując je jako całość. I tu natychmiast nasuwa się pytanie: a jeśli obecnie od jakiegoś czasu nosimy nazwisko inne niż to, które zostało zarejestrowane w akcie urodzenia? Dotyczy to przede wszystkim pań przyjmujących w dniu ślubu nazwisko męża lub dodających…

Czytaj więcej

Wibracja podpisu

Jest tą wibracją, na której kształt i oddziaływanie posiadamy niezaprzeczalny wpływ, zależy ona bowiem od wartości liczbowej naszego podpisu, czyli od tego, z jakich liter ona się składa. Przy jej pomocy możemy korygować niepożądane i niekorzystne tendencje i cechy naszej osobowości, przydać sobie tego wszystkiego, czego brak sprawia, że żyje się nam bez satysfakcji i z poważnymi problemami, utrudniającymi samorealizacje. Wybór właściwej Wibracji Podpisu nie jest rzeczą łatwą i wymaga sporej wiedzy na temat numerologii, toteż najlepiej, kiedy już się zdecydujemy na zmianę dotychczasowego podpisu, zasięgnąć porady wnikliwego numerologa. Wybierając…

Czytaj więcej

Liczba Urodzenia

Liczba Urodzenia – liczba losu Podstawowe znaczenie w portrecie numerologicznym ma Liczba Urodzenia. Składa się na nią, sprowadzona do jednej cyfry, suma dnia, miesiąca i roku, w którym dana osoba przyszła na świat. W odróżnieniu od równie ważnych konfiguracji liczb, wywiedzionych z liter naszych imion i nazwiska, Liczba Urodzenia odnosi się do faktu kosmicznego, a nie kulturowego; wyłaniamy się z niebytu, jeszcze bezimienni, właśnie w tym, a nie innym momencie. Toteż Liczba Urodzenia ma podobne znaczenie dla całości numerologicznej prognozy co znak astrologicznego Zodiaku, którym się często obecnie „przedstawiamy”, choć…

Czytaj więcej

Wibracja Imienia

Wibracja Urodzenia informuje o kosmicznych, losowych i biologicznych uwarunkowaniach człowieka. Człowiek jest jednak również istotą kulturową, ukształtowaną przez tradycje, mity, język, którym się posługuje, archetypy i wzorce zachowań, które rzutują na jego postępowanie, zakorzenione nie tylko w jego podświadomości indywidualnej lecz także rodzinnej, społecznej, narodowej i – szerzej – związanej z określonym kręgiem cywilizacji i kultury, którą uznajemy za naszą (w węższym i szerszym zakresie, w zależności od naszych potrzeb duchowych i zdobywanej w ciągu życia wiedzy). Toteż sama tylko Wibracja Urodzenia, choćby wzbogacona o Wibrację Dnia Urodzenia, Roku czy…

Czytaj więcej