Numerologia

Jak wiadomo wszystko, co istnieje we wszechświecie, poddane jest określonym regułom.
To prawa matematyczne, a nie los czy zbieg okoliczności regulują ruchy planet, kolejność pór roku, lub strukturę ciał fizycznych. Znajomość tych praw, umożliwia naukowcom przewidywanie pewnych wydarzeń. Dzięki temu na przykład, astronom jest w stanie zapowiedzieć pojawienie się komety, wystąpienie zjawiska zaćmienia słońca, albo precyzyjnie wyliczyć występowanie pełni księżyca.
Można, więc powiedzieć, że całym wszechświatem rządzą liczby. A skoro tak jest, to nasuwa się wniosek, że takie same prawa natury oddziałują na istoty ludzkie.
To właśnie numerologia zajmuje się wprowadzaniem praw matematycznych do rodzaju ludzkiego, oraz interpretowania tych liczb, które mają wpływ na charakter poszczególnych jednostek.
Już w starożytnym Egipcie przywiązywano dużą wagę do znaczenia liczb. Wykorzystywano je do przepowiadania przyszłości, jednak to głównie dzięki Grekom i Hebrajczykom, powstały podwaliny współczesnej numerologii.

Gra liczb

Nauczyciele duchowych tradycji, łączyli podstawowe pojęcia w układy liczbowe, być może, dlatego, że pomaga to umysłowi dokładniej zapamiętać znaki. Trudno powiedzieć, dlaczego tworzyli takie, a nie inne uszeregowania liczbowe, niemniej należy stwierdzić, że w kontekście całej ich kosmologii, nabierały one istotnego znaczenia.
*Żydzi, już za czasów Mojżesza przejawiali upodobanie do symboliki liczb.Pierwszą księgę Tory – Genesis, rozpoczyna opowieść o stworzeniu Świata przez Boga w ciągu siedmiu dni.W tej samej księdze mowa o tym, jak Bóg nakazuje Noemu, by przygotował się do Potopu, zbudował arkę i zgromadził na niej po siedem stworzeń wszelkich gatunków dalszej części Genesis opowiada o tym, jak Abraham ofiarował Abimelechowi siedem jagniąt, obaj zawarli przymierze i jak Egipt doświadczył siedmiu lat bogactwa i siedmiu lat ubóstwa.
Liczba siedem nieustannie powtarza się w Bibli, podobnie jak liczby cztery i trzy.
W sensie symbolicznym cztery oznacza ziemię (strony świata), a trzy oznacza niebo. Siedem, które jest sumą czterech i trzech, oznacza pełnię, czyli całość.
Czwarta księga Starego Testamentu nosi nazwę „Księga Liczb”
Upodobanie Żydów do układów liczbowych i do liczb symbolicznych, najsilniej przejawiło się w Kabale-mistycznej tradycji Judaizmu. Do najbardziej znaczących układów i symboli należą:
Dziesięć Sefiroth Kabalistycznego Drzewa, trzydzieści dwie tajemne drogi i siedemdziesiąt dwie potrójne litery tworzące magiczne, wszechmocne imię Boga.(wypowiedział je ponoć Mojżesz, gdy chciał sprawić, by Morze Czerwone rozstąpiło się przed plemionami hebrajskimi uciekającymi z Egiptu.)
Każda litera alfabetu hebrajskiego posiada również wartość liczbową. Stąd całą Torę (pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu) można przełożyć na język liczb. Niektórzy uważają, że liczby ujawniają ukryty kod Tory: Przesłanie Boga dla Żydów.
*W Chrześcijaństwie, pisarze ewangeliczni niechętnie oddawali się grze w liczby. Niemniej preferowali liczbę siedem i jej krotności. Można wspomnieć o siedmiu bochenkach chleba dla 4000 ludzi, siedemdziesięciu siedmiu razach, gdy Chrześcijanin powinien wybaczyć bliźniemu, siedmiu braciach, którzy poślubili siedem kobiet.
Tendencja do liczbowych przyporządkowań znalazła w Chrześcijaństwie najpełniejszy wyraz w „Księdze Objawienia”, czyli „Apokalipsie”. Dzieło to przepełnione symboliką liczb, w większości nieczytelną, wywoływało mniej lub bardziej spektakularnych komentarzy. I znów wybija się liczba siedem: siedem duchów przed tronem Boga, siedem gwiazd, siedem złotych lichtarzy, siedem lamp przed tronem, siedem pieczęci.
Najczęściej powtarzającą się symboliczną liczbą jest sześćset sześćdziesiąt sześć, która oznacza Bestię.- Uważano, że odnosi się ona do Nerona, ale przypisywano ją też Stalinowi, Hitlerowi, Mussoliniemu.
Brytyjski okultysta Alieister Crowley z dumą przypisywał to miano sobie.

*Trzecia wielka religia Bliskiego Wschodu Islam, także uprzywilejowuje pewne liczby i ich układy, zwłaszcza uszeregowania piątkowe. Jest, więc pięć filarów muzułmańskiej wiary i rytualne modły odprawiane pięć razy dziennie. Niektóre muzułmańskie szkoły myślenia mówią o pięciu Świętych, co być może odzwierciedla pięciu członków rodziny Mahometa. Sam Mahomet uważany jest za piątego i ostatniego prawodawcę.
Dla Muzułmanów liczba siedem ma również szczególne znaczenie, zwłaszcza dla mistyków Sufich. (Sufizm – kierunek mistyczny w islamie wywodzący się z ruchu ascetycznego VII-VIII w.Sufizm powstał być może pod relig.i filozof. wpływem chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu, religii irańskiej oraz neoplatonizmu; charakterystyczny dla Sufizm stał się system bractw o ekstatycznym charakterze;Sufizm wywarł znaczny wpływ na filozofię i literaturę krajów muzułmańskich).
Pobożni pielgrzymi muszą krążyć wokół Kaaby w Mekce przez siedem dni i podczas pielgrzymki wykrzykiwać po siedmiokroć Allach akbar ( Bóg jest wielki), a także po trzykroć obrzucić Diabła siedmioma kamieniami.
Muzułmańska tradycja mówi ponadto o siedmiu grzechach głównych i o siedmiu wewnętrznych aspektach Koranu.
*Także źródła Buddyjskie uprzywilejowują kategorie liczbowe. Najważniejsze uszeregowania stworzył sam Budda: -trzy typy cierpienia (cierpienie wyrastające z bólu, ze zmiany oraz z przyczyn duchowych.)-cztery szlachetne prawdy (egzystencja jako cierpienie, pragnienie jako przyczyna wszelkiego cierpienia, eliminacja cierpienia poprzez przezwyciężenie pragnienia oraz ośmiostopniowa ścieżka jako metoda przezwyciężenia cierpienia).-pięć kategorii zachłanności (ciało, uczucie, postrzeganie, poznanie i świadomość).-sześć organów zmysłów (pięć zmysłów i umysł).
Szlachetna ścieżka oraz dwanaście ogniw uwarunkowanego początku.
Gra liczb posiada jeszcze jeden aspekt. Od niepamiętnych czasów ludzkość usiłowała nadać sens zmianie, przemijaniu rzeczy-czyli temu, co nazywamy czasem.
*Majów na przykład tak bardzo absorbowały rytmy czasu, że uznali za konieczne zastosowanie pięciu kalendarzy, z których każdy ujmował inny aspekt kosmicznego modelu, urzeczywistniający się w historii człowieka. Tak, więc starając się uchwycić działanie kosmicznego zegara, starożytni wytworzyli jedyne w swoim rodzaju zestawy liczb-manwantaras, jugas, kalpasi i inne wielkie cykle, jak również kalendarze roczne.
Szukając miary, porządku wszystkich rzeczy człowiek spoglądał ku niebu.Tam, bowiem siła porządkująca wszechświat objawiła swe działanie w regularnym obiegu Słońca, Księżyca, w okresowym pojawianiu się planet i gwiazdozbiorów. Ziemia reguluje te ruchy cyklicznym następstwem dnia i nocy, lata i zimy, przypływów i odpływów.
Ludzie uznali to za Boski porządek niebiańskiego i ziemskiego bytu.
Matematyczne ujęcie cyklicznych zmian pozwoliło sprowadzić je do stosunków liczbowych i przedstawić za pomocą liczb. Liczba stała się w ten sposób pieczęcią najwyższych tajemnic.
Magia liczb uważana jest za jedną z najstarszych form okultyzmu.
Istnieją różne systemy numerologiczne i chociaż istnieją pewne historyczne różnice między poszczególnymi systemami,-w większości oparte są na teorii greckiego matematyka i filozofa,-Pitagorasa.
(Pitagoras z Samos – ok. 572-ok.497 p.n.e.-Matematyk i filozof- przypisuje mu się m.in. stworzenie początku teorii liczb oraz stworzenie kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizmem.-Pitagoreizm, kierunek filozoficzno-religijny i teoretyczno naukowy, rozwijany przez uczniów i kontynuatorów Pitagorasa).
System Pitagorasa opiera się głównie na dziewięciu liczbach podstawowych reprezentowanych przez cyfry od 1 do 9 włącznie. Cyfra 0-jaka występuje w liczbie 10, nie ma żadnego znaczenia i dlatego nie jest brana pod uwagę.

Podstawą, numerologii jest wiara, że liczby, szczególnie główne od 1 do 9 posiadają wpływ na każdy aspekt naszego życia i osobowości.Każdy z nas ma takie liczby, które odnoszą się do istotnych wydarzeń w życiu. Najważniejsze są liczby związane z narodzeniem i imieniem.
Badania charakterów ludzkich przy pomocy numerologii, nie są wolne od błędów. Która to nauka może mieć pewność, że wzięła pod uwagę wszelkie cuda i kaprysy natury? Jednak w wyniku interpretacji liczb, można uzyskać ogólne wskazówki, co do roli, jaka nam przypadła w harmonijnym porządku tego wspaniałego wszechświata.

Powiązane